شنبه, ۰۲ تیر ۱۴۰۳

جلسه مشترک واحدهای توانمندسازی اعضای هیات علمی سیرجان و کرمان، با حضور آقای دکتر بیگ زاده مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی سیرجان، خانم دکتر مهلا سلاجقه مسئول واحد توانمندسازی اعضای هیات علمی کرمان، آقای محمدصادق رازقی نیا عضو کمیته توانمندسازی اعضای هیات علمی و خانم مهدیه پروان کارشناس واحد توانمندسازی اعضای هیات علمی، در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰ به صورت حضوری و مجازی برگزار گردید. در این جلسه مواد آیین نامه توانمندسازی اعضای هیات علمی مورد بحث و بررسی قرار گرفتند و موضوع برگزاری دوره ای جهت توانمندسازی اساتید حق التدریس مطرح گردید.

 

 

دسترسی سریع

Template Design:Dima Group