چهارشنبه, ۳۰ خرداد ۱۴۰۳

واحد آموزش بالینی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی سیرجان برگزار می کند:

 

 

کارگاه "احیای قلبی ریوی پایه و پیشرفته در کودکان"

 

مدرس:

 

خانم مژده دل زنده

کارشناس ارشد پرستاری کودکان

 دانشکده علوم پزشکی سیرجان

 

 

تاریخ ثبت نام:

۹ الی ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۰

 

زمان برگزاری: 

 

سه شنبه ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۰

ساعت ۹:۳۰ الی ۱۲:۳۰

 

 

لینک ثبت نام:

http://certificate.sirums.ac.ir/edc

  

لینک ورود به کارگاه: 

www.skyroom.online/ch/am3t/sirums.uni.edc

 

 

دسترسی سریع

Template Design:Dima Group