چهارشنبه, ۲۹ دی ۱۴۰۰

 

عنوان کارگاه مدرس کارگاه تاریخ برگزاری پوستر کارگاه pdf فیلم

کارگاه دانش پژوهی آموزشی از الف تا ی

(ذکر یک تجربه)

آقای دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد ۱۴۰۰/۱۰/۱۴

کارگاه پاسخگویی اجتماعی در آموزش پزشکی

خانم دکتر سارا حیدری ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ ---

کارگاه مهارت های ارتباطی پایه

آقای دکتر پژمان عقدک  ۱۴۰۰/۰۹/۲۴

کارگاه آشنایی مقدماتی با مفاهیم استارتاپی/

خلق ایده و تبدیل آن به استارتاپ

 آقای دکتر ابوالفضل صلواتی زاده  ۱۴۰۰/۰۹/۱۷      
 کارگاه مشتری مداری و احترام به ارباب رجوع خانم دکتر فریبا برهانی  ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ 
کارگاه روش تدریس مقدماتی خانم دکتر بتول اقبالی ۱۴۰۰/۰۸/۲۵
کارگاه طراحی آموزشی براساس مدل ADDIE خانم دکتر سارا حیدری ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ ----
کارگاه آشنایی با سامانه اتوماسیون اداری خانم مهندس اسماء نصرالله پور ۱۴۰۰/۰۸/۱۸  ---
آموزش در بخش (راندهای بالینی) آقای دکتر امین بیگ زاده ۱۴۰۰/۰۸/۰۸
آشنایی با آیین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی آقای دکتر غلامرضا سپهری ۱۴۰۰/۰۷/۲۶

تدوین طرح درس و طرح دوره

خانم دکتر معصومه رحیمی

۱۴۰۰/۰۶/۲۸
 آموزش نرم افزار مدیریت استناد Mendeley  خانم مهدیه پروان  ۱۴۰۰/۰۶/۰۹  ---
سرنخ های کلیدی در تفاوت نگارش طرح های توسعه ای و طرح های پژوهش در آموزش  خانم دکتر محبوبه مافی نژاد  ۱۴۰۰/۰۶/۰۱