یکشنبه, ۱۲ آذر ۱۴۰۲

 

  رفرنس حیطه استدلال بالینی
   رفرنس حیطه همگرایی علوم پایه 
  رفرنس حیطه کارآفرینی

 

 

رفرنس های حیطه آموزش پزشکی

 

  رفرنس 1
  رفرنس 2 
  رفرنس 3  
  رفرنس 4 
  رفرنس 5
  رفرنس 6

 

 

رفرنس های حیطه مدیریت نظام سلامت

 

  رفرنس 1    رفرنس 15
   رفرنس 2     رفرنس 16
  رفرنس 3   رفرنس 17
  رفرنس 4   رفرنس 18
  رفرنس 5   رفرنس 19
  رفرنس 6   رفرنس 20
  رفرنس 7   رفرنس 21
  رفرنس 8   رفرنس 22
  رفرنس 9   رفرنس 23
  رفرنس 10   رفرنس 24
  رفرنس 11    رفرنس 25
  رفرنس 12   رفرنس 26
  رفرنس 13   رفرنس 27
  رفرنس 14   ---- -----

 

 

دسترسی سریع

Template Design:Dima Group