پنجشنبه, ۱۳ بهمن ۱۴۰۱

 

 نام و نام خانوادگی  تحصیلات
 آقای دکتر غلامعباس محمدی  دکتری تخصصی بیوشیمی بالینی
 آقای دکتر محمودرضا مسعودی  فوق تخصص بالینی روماتولوژی
 آقای دکتر امین بیگ زاده  دکتری تخصصی آموزش پزشکی
 آقای محمدصادق رازقی نیا  کارشناسی ارشد ایمنی شناسی پزشکی
 آقای دکتر رضا صادقی  دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
 خانم محبوبه خواجویی  کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی
 آقای دکتر خلیل عزیزیان  دکتری تخصصی باکتری شناسی پزشکی
 خانم دکتر سمیه دهقانی  دکتری تخصصی بهداشت محیط
 خانم دکتر زهرا ایمانی گوغری  دکتری تخصصی پرستاری

 

 

 

 

 

دسترسی سریع

Template Design:Dima Group