پنجشنبه, ۱۳ بهمن ۱۴۰۱

کارگاه های برگزارشده

 

عنوان کارگاه مدرس کارگاه تاریخ برگزاری pdf فیلم
سرنخ های کلیدی در تفاوت نگارش طرح های توسعه ای و طرح های پژوهش در آموزش  خانم دکتر محبوبه مافی نژاد  ۱۴۰۰/۰۶/۰۱
 رویکردهای پژوهشی در آموزش  خانم دکتر ریتا رضایی  ۱۴۰۰/۰۵/۰۳
مقاله نویسی در موضوعات آموزشی  خانم دکتر میترا امینی  ۱۴۰۰/۰۵/۰۳

دسترسی سریع

Template Design:Dima Group