دوشنبه, ۲۶ مهر ۱۴۰۰

تشکیل کمیته پژوهش در آموزش به منظور هماهنگی با سایر واحدهای وابسته به  EDCو حمایت از طرح های پژوهش در آموزش

تدوین استراتژی مناسب و مبتنی بر روش های حل مساله آموزشی برای تعیین اولویت های پژوهش در آموزش

جلب مشارکت و برگزاری نشست های متعدد بین اعضای گروه های مختلف آموزشی به منظور تعیین اولویت های پژوهشی در حیطه های مختلف پژوهش در آموزش

طراحی رویه ها، دستورالعمل ها و فرآیند تصویب طرح های تحقیقاتی ارسالی به واحد پژوهش در آموزش با هدف تسهیل روند اداری تصویب طرح ها

بررسی و تصویب طرح های تحقیقاتی ارسالی به واحد پژوهش در آموزش و پیگیری و نظارت بر نحوه انجام آن ها

تدوین استراتژی مناسب برای انتشار و ارائه نتایج فعالیت های مرکز به صورت ادواری

راه اندازی بانک اطلاعاتی از پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی مصوب و مقالات پژوهشی، در زمینه آموزش پزشکی به عنوان راهنمای تحقیقات آینده

دریافت بازخورد و نظرات اعضای هیات علمی و دانشجویان به منظور بهبود مداوم فرآیندهای موجود در واحد پژوهش در آموزش

ارائه ژورنال کلاب ها و کارگاه های آموزشی به منظور ارتقاء سطح علمی و مهارت های پژوهشی اعضای هیات علمی و دانشجویان در حیطه های مرتبط با پژوهش در آموزش

ارائه مشاوره به دانشجویان در ارتباط با مراحل مختلف پژوهش از انتخاب موضوع و تهیه پروپوزال تا ارائه گزارش و نتایج پژوهش

ارائه مشاوره به اعضای هیات علمی و تسهیل فرآیند ارائه فعالیت های نوآورانه

جلب مشارکت و حمایت طلبی از اعضای هیات علمی گروه های مختلف آموزشی جهت سوق دادن و ترغیب دانشجویان به پژوهش در آموزش

ارائه مشوق های مناسب به منظور ترغیب اعضای هیات علمی و دانشجویان در راستای پژوهش در حیطه آموزش

حمایت از پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی بین رشته ای و بین بخشی در حیطه آموزش

حاضرین در سایت

ما 29 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

شما اینجا هستید

آمار سایت

کاربران
1
مطالب
107
نمایش تعداد مطالب
7781
Template Design:Dima Group