یکشنبه, ۱۲ آذر ۱۴۰۲

واحد توانمندسازی اساتید، به عنوان یکی از واحدهای مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، هدایت کننده فرآیند دانش افزایی و توانمندسازی اساتید می باشد. از جمله مهم ترین اقدامات جهت توانمندسازی، برگزاری رویدادهای متفاوت با توجه به نیاز اساتید می باشد و مدیریت این رویدادها، از ثبت نام تا صدور گواهینامه ها، حائز اهمیت است.

به همین منظور، سامانه ای جهت مدیریت رویدادها توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، راه اندازی شده است. جهت سهولت ثبت نام و مدیریت رویدادها توسط کاربران، این راهنما تنظیم گردیده است.

 

 

 

 

دانلود فایل راهنمای تصویری سامانه مدیریت رویدادها و گواهینامه ها

 

 

دسترسی سریع

Template Design:Dima Group