چهارشنبه, ۱۲ بهمن ۱۴۰۱

برنامه مدون نظارتی گروه ها در حیطه برنامه های درسی

 

به منظور نظارت بر حسن اجرای برنامه های درسی در گروه های آموزشی در هر نیمسال تحصیلی، اقدامات زیر توسط واحد برنامه ریزی درسی انجام خواهد شد:

 

گزارش عملکرد در هر نیمسال تحصیلی در خصوص روند اجرای برنامه درسی منطبق با طرح درس

 

گزارش عملکرد اعضای هیات علمی در سامانه نوید

 

فعالیت هایی که در این زمینه انجام می گیرد:

 

🔹 ارایه طرح درس به مدیر گروه آموزشی مربوطه پیش از شروع هر نیمسال تحصیلی

🔹 در نظر گرفتن امتیاز برای ارایه طرح درس در ارزشیابی اعضای هیات علمی

🔹 نظارت بر اجرای دقیق برنامه درسی و مطابق با برنامه های درسی مصوب وزارت متبوع از طریق بررسی و تطبیق     سوالات آزمون میان ترم و پایان ترم با سرفصل دروس توسط مدیر گروه

🔹 نظارت بر اجرای دقیق برنامه های درسی و مطابقت با برنامه های درسی مصوب وزارت متبوع ازطریق ارزیابی اعضای هیات علمی توسط دانشجویان در پایان هر نیمسال تحصیلی

🔹 پشتیبانی از برنامه های درسی از طریق تجهیز آزمایشگاه ها، سایت ها و کارگاه ها و برگزاری بازدیدهای علمی   (توسعه منابع، زیرساخت ها و فرآیندها)

🔹 برگزاری کارگاه و جلسات روش تدریس برای اعضای هیات علمی و مدرسان مدعو با هدف افزایش کیفیت ارایه درس

🔹 کنترل رعایت دقیق برنامه های درسی در موعد فارغ التحصیلی توسط کارشناسان آموزشی دانشکده

دسترسی سریع

Template Design:Dima Group