دوشنبه, ۲۶ مهر ۱۴۰۰

  • طراحي چارچوب برای ارزشيابي‌هاي نظام‌مند جهت دوره هاي آموزشي، ارزشیابی اساتید و ارزشیابی فراگیران
  • تشکیل کمیته اجرایی و مشورتی در حیطه ارزشیابی اساتید
  • تشکیل کمیته اجرایی و مشورتی در حیطه ارزشیابی فراگیران
  • تدوین آیین نامه نظام جامع ارزشیابی و تصویب در شورای آموزشی دانشکده
  • بررسی مستندات و اقدامات انجام شده در خصوص ارزشیابی از گذشته تا کنون
  • نظارت بر عملکرد دفتر توسعه آموزش بالینی بیمارستان
  • ارزیابی میزان دستیابی به اهداف ارزشیابی آموزشی

 

 ارزشیابی اساتید:

تشکیل کمیته ارزشیابی و تدوین شاخص های  ارزشیابی در حیطه های مختلف فرآیند آموزشی.
تشکیل ساختار و سیستم ارزشیابی مستمر در دانشکده و گروه های آموزشی.
تدوین فرمهای ارزشیابی با توجه به نظر اساتید، دانشجویان و کارشناسان کمیته ارزشیابی.
تدوین روشهای ارزشیابی با توجه به نظر کارشناسان عضو کمیته ارزشیابی .
جمع بندی اطلاعات ارزشیابی دانشکده ها و تجزبه و تحلیل علمی داده ها.
انعکاس نتایج استخراج شده ارزشیابی به مراجع ذی صلاح در صورت نیاز .
تفسیر و توصیف نتایج ارزشیابی و ارزش گذاری روی نتایج.
همکاری با مدیران در تصمیم گیری های آموزشی ،برنامه ریزی های استراتژیکی دراز مدت.
سوق دادن اولویت های ارزشیابی برای ارزشیابی برنامه های آموزشی در حیطه های مختلف.
پیشنهاد برگزاری کارگاه های توانمند سازی اساتید در حیطه های مشخص و هدفمند.
اجرای طرح ارزشیابی درونی گروههای آموزشی براساس ساختار یکسان.
ثبت و جا اندازی نظام ارزشیابی در فرآیند های جاری دانشکده ه بعنوان یکی از مراحل مهم برنامه ها.
پیگیری جهت شرکت مسئول وکارشناسان واحد ارزشیابی در دوره کوتاه مدت وبلند مدت .
تشکیل کمیته های تخصصی ارزشیابی با مشارکت اعضا هیات علمی و دانشجویان هر رشته.
تجزیه وتحلیل دادهای  بدست آمده از نتایج مختلف وثبت نتایج در پرونده افراد،گروها مراکز  ودانشکدها.
مکانیزه ودیجیتالی کردن فرآیند جمع آوری وتجزیه وتحلیل دادها ی مورد نیاز در فرآیند ارزشیابی
ارائه گزارشات جامع بصورت مستمر بر اساس نتایج بدست آمده از فرآیندهای ارزشیابی وارسال آنها به مسئولین و  افراد ذینفع
انجام پژوهش های کاربردی به منظور ابداع روشهای نوین آموزشی با بهره وری زیاد
تنظیم گزارشات دوره ای از عملکرد کمیته وارسال آنها به مسئولین واحدها
سازماندهی وایجاد نظام اعتبار گذاری در داخل دانشکده به منظور سنجش عملکرد واحدهای آموزشی.

 

ارزشیابی فراگیران:

تدوین شیوه نامه و دستورالعمل های کمیته نظارت بر برگزاری آزمون ها
نظارت بر عملکرد کمیته ارزشیابی فراگیران
پیگیری و فراهم سازی زیر ساخت های لازم جهت راه اندازی مرکز آزمون های الکترونیک
نظارت و مشاوره برای برگزاری کلیه آزمون های نظری، عملی و بالینی
توسعه روش های نوین ارزیابی فراگیران با همکاری واحد توانمندسازی اساتید
مشاوره به اعضا هیات علمی در راستای ارتقاء کیفیت آزمون های دانشکده
پایش برنامه عملیاتی دفتر توسعه آموزش بالینی در حوزه آزمون ها

 

 

حاضرین در سایت

ما 50 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

شما اینجا هستید

آمار سایت

کاربران
1
مطالب
107
نمایش تعداد مطالب
7797
Template Design:Dima Group