شنبه, ۱۳ آذر ۱۴۰۰

طراحی فرآیند اجرای مدیریت برنامه درسی و نهایی سازی آن با مشارکت اعضای کمیته برنامه ریزی درسی و اساتید مدعو در مرکز مطالعات و ابلاغ آن به گروه های مختلف آموزشی

طراحی و تدوین مولفه های نظارت برنامه درسی

انجام نیازسنجی توسط کمیته برنامه ریزی درسی مرکز مطالعات در زمینه برنامه ریزی درسی حضوری و مجازی

برگزاری کارگاه ها از طریق واحد توانمندسازی اساتید بر اساس نیازهای شناسایی شده

برگزاری دوره ها و برنامه های آموزشی در زمینه برنامه ریزی آموزشی بر اساس نیازهای شناسایی شده

تصمیم گیری، پایش و پیگیری امور مربوط به تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی در تطابق با نیازهای آموزشی

همکاری و مشاوره در فرآیند بازنگری و ارزشیابی برنامه های درسی گروه های مختلف آموزشی و تدوین درسنامه ها

نظارت بر فرآیند و رویه طراحی دوره ها بر اساس استانداردها و اصول طراحی برنامه درسی

ارائه مشاوره جهت به کارگیری روش های آموزشی نوین و اثربخش

پایش فعالیتهای واحد برنامه ریزی درسی، تدوین گزارش دوره ای و ارائه بازخورد به مدیر مرکز

جلب مشارکت و نظارت بر مشارکت گروه های مختلف آموزشی در راستای بازنگری برنامه های درسی و تدوین درسنامه ها

تدوین برنامه استراتژیک و عملیاتی گروه بر اساس سیاست های کلی مرکز مطالعات

حاضرین در سایت

ما 22 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

شما اینجا هستید

آمار سایت

کاربران
1
مطالب
117
نمایش تعداد مطالب
11338
Template Design:Dima Group