یکشنبه, ۱۲ آذر ۱۴۰۲

 

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی سیرجان برگزار می کند:

 

کارگاه آموزشی

 

"تحلیل آزمون های چندگزینه ای"

 

مدرس:

آقای دکتر عباس عبادی 

استاد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله 

 

زمان: 

یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۰

ساعت ۱۰ الی ۱۲ 

 

لینک ورود به کارگاه: 

https://vu.sirums.ac.ir/index.php/fa/2021-03-11-02-04-06/edc

 

لینک فیلم ضبط شده کارگاه:

https://vu.sirums.ac.ir/index.php/fa/2020-11-21-13-59-23

 

 

دسترسی سریع

Template Design:Dima Group