یکشنبه, ۱۲ آذر ۱۴۰۲

 

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی سیرجان برگزار می کند:

 

کارگاه آموزشی

 

"آشنایی با دانش پژوهی در آموزش"

 

 

مدرسین:

 

خانم دکتر سکینه سبزواری

دانشیار آموزش پرستاری و مسئول واحد دانش پژوهی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی کرمان

 

خانم دکتر سارا شفیعان

دکتری تخصصی آموزش پزشکی و مسئول دبیرخانه جشنواره شهید مطهری مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی کرمان

 

 

زمان: 

 

یکشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۰

ساعت ۱۰ الی ۱۲ 

 

لینک ورود: 

https://vu.sirums.ac.ir/index.php/fa/2021-03-11-02-04-06/edc

 

لینک فیلم ضبط شده کارگاه:

https://vu.sirums.ac.ir/index.php/fa/2021-07-19-19-27-37

 

دسترسی سریع

Template Design:Dima Group