یکشنبه, ۱۲ آذر ۱۴۰۲

واحد توانمندسازی اعضای هیأت علمی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی با همکاری واحد آموزش ضمن خدمت برگزار می کند:

 

 

کارگاه "مشتری مداری و احترام به ارباب رجوع"

 

ویژه پرسنل کلیه معاونت های دانشکده علوم پزشکی

دارای ساعت آموزشی

 

مدرس:

 

خانم دکتر فریبا برهانی

استاد پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

  

زمان برگزاری: 

 

دوشنبه ۸ آذر ۱۴۰۰

ساعت ۱۰ الی ۱۲

 

  

لینک ورود به کارگاه: 

www.skyroom.online/ch/am3t/sirums.uni.webinar

 

دسترسی سریع

Template Design:Dima Group