یکشنبه, ۱۲ آذر ۱۴۰۲

 

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی سیرجان برگزار می کند:

 

کارگاه آموزشی

 

 

" سرنخ های کلیدی در تفاوت نگارش طرح های توسعه ای و طرح های پژوهش در آموزش"

 

 

 

مدرس:

 

خانم دکتر محبوبه مافی نژاد 

مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

 

زمان: 

 

دوشنبه ۱ شهریور ۱۴۰۰

ساعت ۱۱ الی ۱۴ 

 

لینک ورود به کارگاه: 

https://vu.sirums.ac.ir/index.php/fa/2021-03-11-02-04-06/edc

 

 

دسترسی سریع

Template Design:Dima Group