یکشنبه, ۱۲ آذر ۱۴۰۲

  

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی سیرجان با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار می کنند:

 

کارگاه آموزشی

 

"رویکردهای پژوهشی در آموزش"

و

"مقاله نویسی در موضوعات آموزشی" 

 

مدرسین:

خانم دکتر ریتا رضایی

دانشیار آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 

خانم دکتر میترا امینی

استاد پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 

 

زمان: 

 

دوشنبه ۳ مردادماه ۱۴۰۰

ساعت ۹ الی ۱۳ 

 

لینک ورود به کارگاه: 

https://vu.sirums.ac.ir/index.php/fa/2021-03-11-02-04-06/edc

 

دسترسی سریع

Template Design:Dima Group