یکشنبه, ۱۲ آذر ۱۴۰۲

 

 

 

عنوان کارگاه مدرس کارگاه تاریخ برگزاری پوستر کارگاه pdf فیلم

ترالی اورژانس براساس گایدلاین جدید 

خانم زهرا عسکری

1402/09/05    

اداره راه هوایی و اینتوباسیون

خانم طیبه ایلاقی 

خانم سمیه زیدآبادی

1402/08/14 --   --

 طراحی و اجرای آزمون بالینی ساختارمند عینی 

(OSCE)

 خانم دکتر معصومه رحیمی  1402/07/19        

کاربرد لاگ بوک و پورتفولیو در آموزش پزشکی

خانم دکتر معصومه رحیمی 1401/06/12

کاربرد گروه های بالینت در آموزش پزشکی

آقای دکتر محمدرضا یزدان خواه فرد 1401/04/29

کارگاه جامع تریاژ به روش استارت

آقای محمدرضا زیدآبادی 1401/04/13

احیای قلبی-ریوی پایه و پیشرفته بزرگسالان

آقای مسعود دیانی 1401/02/27

کارگاه احیای قلبی ریوی پایه و پیشرفته در کودکان

خانم مژده دل زنده 1400/11/12 ----

کارگاه آموزش به بیمار

خانم دکتر زهرا ایمانی 1400/10/28 ----

آموزش در بخش (راندهای بالینی)

آقای دکتر امین بیگ زاده  1400/08/08

دسترسی سریع

Template Design:Dima Group